Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 5 1191 24,8% 30,0% 22,1% 23,2% 6,9% 45,5% 54,5% 1,9%  
Summa 1191 24,8% 30,0% 22,1% 23,2% 6,9% 45,5% 54,5% 1,9%

http://www.val.se