Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Övre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Övre 1062 30,0% 23,3% 17,1% 29,6% 6,9% 45,3% 54,7% 2,2%  
Summa 1062 30,0% 23,3% 17,1% 29,6% 6,9% 45,3% 54,7% 2,2%

http://www.val.se