Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Liden-Holm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Liden-Holm 1042 11,3% 23,3% 30,8% 34,5% 5,0% 53,2% 46,8% 1,0%  
Summa 1042 11,3% 23,3% 30,8% 34,5% 5,0% 53,2% 46,8% 1,0%

http://www.val.se