Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Granloholm V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Granloholm V 1312 21,2% 43,1% 25,5% 10,3% 8,2% 47,0% 53,0% 2,1%  
Summa 1312 21,2% 43,1% 25,5% 10,3% 8,2% 47,0% 53,0% 2,1%

http://www.val.se