Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Nacksta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nacksta V 1551 22,1% 18,9% 23,1% 36,0% 6,3% 48,3% 51,7% 12,1%  
Summa 1551 22,1% 18,9% 23,1% 36,0% 6,3% 48,3% 51,7% 12,1%

http://www.val.se