Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gävle - Ålder och kön - Sätra C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sätra C 1227 16,1% 26,2% 19,2% 38,5% 5,5% 46,7% 53,3% 5,3%  
Summa 1227 16,1% 26,2% 19,2% 38,5% 5,5% 46,7% 53,3% 5,3%

http://www.val.se