Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gävle - Ålder och kön - Hedesunda S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedesunda S 1010 13,8% 30,2% 32,8% 23,3% 6,5% 55,1% 44,9% 1,5%  
Summa 1010 13,8% 30,2% 32,8% 23,3% 6,5% 55,1% 44,9% 1,5%

http://www.val.se