Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borlänge - Ålder och kön - Domnarvet V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domnarvet V 1807 20,5% 40,7% 25,1% 13,7% 9,1% 52,5% 47,5% 3,4%  
Summa 1807 20,5% 40,7% 25,1% 13,7% 9,1% 52,5% 47,5% 3,4%

http://www.val.se