Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Sundbornsbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sundbornsbyn 1132 14,8% 30,5% 29,6% 25,1% 6,4% 50,3% 49,7% 2,0%  
Summa 1132 14,8% 30,5% 29,6% 25,1% 6,4% 50,3% 49,7% 2,0%

http://www.val.se