Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 66 Irsta-Kungsåra-Kärrbo-Ängsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
66 Irsta-Kungsåra-Kärrbo-Ängsö 1483 11,7% 40,1% 29,1% 19,1% 5,9% 51,3% 48,7% 2,5%  
Summa 1483 11,7% 40,1% 29,1% 19,1% 5,9% 51,3% 48,7% 2,5%

http://www.val.se