Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 23 Bäckby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
23 Bäckby N 1582 13,0% 28,6% 30,1% 28,3% 6,5% 49,9% 50,1% 5,1%  
Summa 1582 13,0% 28,6% 30,1% 28,3% 6,5% 49,9% 50,1% 5,1%

http://www.val.se