Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nora - Ålder och kön - Järntorget Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järntorget Östra 1079 12,2% 28,7% 23,6% 35,4% 6,1% 47,2% 52,8% 2,0%  
Summa 1079 12,2% 28,7% 23,6% 35,4% 6,1% 47,2% 52,8% 2,0%

http://www.val.se