Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hallsberg - Ålder och kön - Pålsboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pålsboda 1601 13,8% 33,2% 25,9% 27,0% 6,4% 51,6% 48,4% 2,5%  
Summa 1601 13,8% 33,2% 25,9% 27,0% 6,4% 51,6% 48,4% 2,5%

http://www.val.se