Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Säffle - Ålder och kön - Värmlandsnäs Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värmlandsnäs Södra 892 17,5% 28,0% 32,0% 22,5% 8,1% 52,9% 47,1% 3,0%  
Summa 892 17,5% 28,0% 32,0% 22,5% 8,1% 52,9% 47,1% 3,0%

http://www.val.se