Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Färjestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färjestad 1545 23,1% 35,8% 23,1% 18,0% 7,4% 49,4% 50,6% 1,7%  
Summa 1545 23,1% 35,8% 23,1% 18,0% 7,4% 49,4% 50,6% 1,7%

http://www.val.se