Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Kroppkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kroppkärr 1379 12,7% 36,4% 23,6% 27,3% 8,0% 50,0% 50,0% 1,1%  
Summa 1379 12,7% 36,4% 23,6% 27,3% 8,0% 50,0% 50,0% 1,1%

http://www.val.se