Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidköping - Ålder och kön - Saleby-Norra Härene

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Saleby-Norra Härene 1615 16,7% 34,7% 26,2% 22,4% 7,2% 53,6% 46,4% 1,4%  
Summa 1615 16,7% 34,7% 26,2% 22,4% 7,2% 53,6% 46,4% 1,4%

http://www.val.se