Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Dannike

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dannike 659 14,7% 34,7% 27,5% 23,1% 6,4% 50,8% 49,2% 3,5%  
Summa 659 14,7% 34,7% 27,5% 23,1% 6,4% 50,8% 49,2% 3,5%

http://www.val.se