Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 29 Övre Villastan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 29 Övre Villastan 1127 27,1% 29,6% 22,1% 21,2% 7,6% 47,0% 53,0% 2,4%  
Summa 1127 27,1% 29,6% 22,1% 21,2% 7,6% 47,0% 53,0% 2,4%

http://www.val.se