Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 1 Norrmalm-Kypered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 1 Norrmalm-Kypered 724 25,8% 27,3% 18,0% 28,9% 6,9% 44,9% 55,1% 5,0%  
Summa 724 25,8% 27,3% 18,0% 28,9% 6,9% 44,9% 55,1% 5,0%

http://www.val.se