Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 23

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 23 518 16,8% 37,3% 25,9% 20,1% 10,4% 51,7% 48,3% 1,2%  
Summa 518 16,8% 37,3% 25,9% 20,1% 10,4% 51,7% 48,3% 1,2%

http://www.val.se