Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Kungälv 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 5 1179 20,0% 23,0% 20,5% 36,5% 7,0% 46,1% 53,9% 2,0%  
Summa 1179 20,0% 23,0% 20,5% 36,5% 7,0% 46,1% 53,9% 2,0%

http://www.val.se