Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Skånhälla 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skånhälla 1 1720 13,5% 42,8% 27,1% 16,5% 8,0% 51,2% 48,8% 3,3%  
Summa 1720 13,5% 42,8% 27,1% 16,5% 8,0% 51,2% 48,8% 3,3%

http://www.val.se