Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Brattås 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brattås 2 1414 16,1% 34,9% 31,0% 18,0% 8,3% 48,4% 51,6% 3,3%  
Summa 1414 16,1% 34,9% 31,0% 18,0% 8,3% 48,4% 51,6% 3,3%

http://www.val.se