Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Färgelanda - Ålder och kön - Rännelanda-Lerdal-Järbo-Råggärd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rännelanda-Lerdal-Järbo-Råggärd 702 14,0% 29,5% 28,1% 28,5% 8,4% 55,3% 44,7% 5,8%  
Summa 702 14,0% 29,5% 28,1% 28,5% 8,4% 55,3% 44,7% 5,8%

http://www.val.se