Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Laholm - Ålder och kön - Skummeslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skummeslöv 1403 12,5% 27,7% 31,8% 27,9% 5,4% 50,5% 49,5% 3,2%  
Summa 1403 12,5% 27,7% 31,8% 27,9% 5,4% 50,5% 49,5% 3,2%

http://www.val.se