Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Ålder och kön - Skillinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skillinge 1037 8,6% 18,7% 30,1% 42,6% 4,8% 47,5% 52,5% 3,4%  
Summa 1037 8,6% 18,7% 30,1% 42,6% 4,8% 47,5% 52,5% 3,4%

http://www.val.se