Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Ålder och kön - Simrishamn S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Simrishamn S 1501 12,9% 24,3% 24,5% 38,4% 5,5% 47,3% 52,7% 2,6%  
Summa 1501 12,9% 24,3% 24,5% 38,4% 5,5% 47,3% 52,7% 2,6%

http://www.val.se