Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Gislövs läge-Gislövs Strandmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gislövs läge-Gislövs Strandmark 1248 10,7% 35,9% 27,2% 26,3% 5,8% 50,1% 49,9% 3,6%  
Summa 1248 10,7% 35,9% 27,2% 26,3% 5,8% 50,1% 49,9% 3,6%

http://www.val.se