Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - Höganäs Ö - Ingelsträde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs Ö - Ingelsträde 1506 17,1% 34,3% 25,4% 23,1% 6,3% 51,3% 48,7% 6,4%  
Summa 1506 17,1% 34,3% 25,4% 23,1% 6,3% 51,3% 48,7% 6,4%

http://www.val.se