Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Drottninghög Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Drottninghög Ö 1049 22,9% 38,2% 19,4% 19,4% 9,0% 46,9% 53,1% 11,4%  
Summa 1049 22,9% 38,2% 19,4% 19,4% 9,0% 46,9% 53,1% 11,4%

http://www.val.se