Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Rosengården C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rosengården C 1416 16,3% 33,9% 23,7% 26,1% 8,1% 44,1% 55,9% 3,9%  
Summa 1416 16,3% 33,9% 23,7% 26,1% 8,1% 44,1% 55,9% 3,9%

http://www.val.se