Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Osby - Ålder och kön - Loshult/Killeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Loshult/Killeberg 931 16,6% 30,6% 29,1% 23,6% 7,1% 51,1% 48,9% 5,5%  
Summa 931 16,6% 30,6% 29,1% 23,6% 7,1% 51,1% 48,9% 5,5%

http://www.val.se