Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hörby - Ålder och kön - Långaröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långaröd 1290 14,0% 31,9% 29,1% 25,0% 6,6% 52,1% 47,9% 3,9%  
Summa 1290 14,0% 31,9% 29,1% 25,0% 6,6% 52,1% 47,9% 3,9%

http://www.val.se