Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Mariedal-Backabo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mariedal-Backabo 1315 12,2% 27,9% 24,8% 35,1% 4,9% 47,9% 52,1% 3,5%  
Summa 1315 12,2% 27,9% 24,8% 35,1% 4,9% 47,9% 52,1% 3,5%

http://www.val.se