Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Fårösund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fårösund 1100 15,5% 22,7% 29,0% 32,7% 7,6% 49,5% 50,5% 1,8%  
Summa 1100 15,5% 22,7% 29,0% 32,7% 7,6% 49,5% 50,5% 1,8%

http://www.val.se