Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Oskarshamn - Ålder och kön - Gröndal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gröndal 849 17,3% 29,9% 29,0% 23,8% 6,5% 48,6% 51,4% 3,9%  
Summa 849 17,3% 29,9% 29,0% 23,8% 6,5% 48,6% 51,4% 3,9%

http://www.val.se