Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Nybro 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 2 1143 20,0% 29,8% 21,1% 29,0% 8,7% 49,3% 50,7% 3,9%  
Summa 1143 20,0% 29,8% 21,1% 29,0% 8,7% 49,3% 50,7% 3,9%

http://www.val.se