Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Berga Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga Centrum 1709 25,2% 22,4% 21,4% 31,0% 8,5% 45,2% 54,8% 6,3%  
Summa 1709 25,2% 22,4% 21,4% 31,0% 8,5% 45,2% 54,8% 6,3%

http://www.val.se