Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Ljungbyholm-Vassmolösa N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungbyholm-Vassmolösa N 1642 14,2% 40,4% 21,3% 24,2% 7,6% 50,2% 49,8% 1,5%  
Summa 1642 14,2% 40,4% 21,3% 24,2% 7,6% 50,2% 49,8% 1,5%

http://www.val.se