Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Smedby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smedby V 958 21,0% 38,5% 25,9% 14,6% 9,8% 49,1% 50,9% 7,2%  
Summa 958 21,0% 38,5% 25,9% 14,6% 9,8% 49,1% 50,9% 7,2%

http://www.val.se