Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mörbylånga - Ålder och kön - Glömminge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Glömminge 488 15,6% 25,4% 28,5% 30,5% 7,2% 50,4% 49,6% 2,5%  
Summa 488 15,6% 25,4% 28,5% 30,5% 7,2% 50,4% 49,6% 2,5%

http://www.val.se