Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nässjö - Ålder och kön - Barkeryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barkeryd 1118 17,4% 32,6% 20,9% 29,1% 7,3% 49,7% 50,3% 2,1%  
Summa 1118 17,4% 32,6% 20,9% 29,1% 7,3% 49,7% 50,3% 2,1%

http://www.val.se