Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Nyfors Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nyfors Östra 1177 27,0% 27,3% 20,2% 25,5% 7,5% 47,4% 52,6% 5,8%  
Summa 1177 27,0% 27,3% 20,2% 25,5% 7,5% 47,4% 52,6% 5,8%

http://www.val.se