Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Rissne 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rissne 2 1386 22,7% 44,1% 21,9% 11,3% 7,4% 49,1% 50,9% 13,3%  
Summa 1386 22,7% 44,1% 21,9% 11,3% 7,4% 49,1% 50,9% 13,3%

http://www.val.se