Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Farsta 5 Gubbängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 5 Gubbängen Ö 1220 21,8% 44,8% 19,3% 14,1% 5,5% 49,4% 50,6% 6,2%  
Summa 1220 21,8% 44,8% 19,3% 14,1% 5,5% 49,4% 50,6% 6,2%

http://www.val.se