Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Högalid 11 Zinkensdamm N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 11 Zinkensdamm N 1528 16,8% 35,5% 26,9% 20,8% 5,5% 46,3% 53,7% 5,5%  
Summa 1528 16,8% 35,5% 26,9% 20,8% 5,5% 46,3% 53,7% 5,5%

http://www.val.se