Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 18 S.Gribbylund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 18 S.Gribbylund 1482 15,9% 33,7% 31,4% 19,0% 10,3% 50,6% 49,4% 4,0%  
Summa 1482 15,9% 33,7% 31,4% 19,0% 10,3% 50,6% 49,4% 4,0%

http://www.val.se