Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - 3 Myggdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
3 Myggdalen 1362 15,9% 26,5% 20,9% 36,7% 7,0% 47,7% 52,3% 6,6%  
Summa 1362 15,9% 26,5% 20,9% 36,7% 7,0% 47,7% 52,3% 6,6%

http://www.val.se