Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 4 G:a Tullingeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 4 G:a Tullingeberg 1129 28,7% 32,5% 18,7% 20,1% 7,7% 50,1% 49,9% 7,1%  
Summa 1129 28,7% 32,5% 18,7% 20,1% 7,7% 50,1% 49,9% 7,1%

http://www.val.se